Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đạt Dương Văn Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đạt Dương Văn Tiến

Đạt Dương Văn Tiến
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 296

Đạt Dương Văn Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 17:07:58
Đạt Dương Văn Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 09:00:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi