Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đức Thắng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đức Thắng

Trần Đức Thắng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

44 -Trung bình 9.27 - Tổng điểm 4633

Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-09 23:30:03
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 23:12:18
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 18:16:32
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 15:58:55
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 18:15:18
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 23:06:18
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 18:13:46
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 23:12:49
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 23:10:08
Trần Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 23:07:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi