Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Triều. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Triều

Minh Triều

Luyện toán

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 20:39:45
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 18:37:01
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 21:46:13
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 21:51:51
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 21:49:06
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 21:55:52
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 16:46:44
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:35:14
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 11:14:39
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-07-20 06:51:32
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 11:20:14
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 17:30:31
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:25:35
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 17:36:51
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 08:53:17
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 18:43:21
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-03 15:23:23
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 06:34:36
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-08 12:56:23
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:20:45
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 21:43:14
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 15:54:32
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 14:31:00
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 14:28:35
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-01-08 12:54:38
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:30:28
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:30:36
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 18:17:27
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 14:21:08
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 17:47:46
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 18:55:42
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 15:25:46
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 13:10:18
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 06:14:17
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 19:50:59
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:28:25
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 18:39:28
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 21:58:15
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 15:58:02
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-01-08 12:58:56
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:30:15
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:22:23
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 10:16:10
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 18:53:12
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 16:33:22
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 05:25:44
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 12:57:33
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 10:14:06
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 10:17:23
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 22:22:34
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 10:25:13
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 15:53:11
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 10:19:44
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 17:51:29
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 07:39:55
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 22:05:41
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 20:45:03
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 09:53:30
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 19:26:37
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 10:34:41
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 10:34:00
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:14:14
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 12:03:14
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 10:54:34
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 10:36:13
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 12:39:21
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 12:03:50
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 12:45:24
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 10:58:33
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 17:07:15
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 09:13:54
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 12:21:47
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 17:57:32
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:09:09
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 18:34:40
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 11:51:51
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 17:44:05
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 20:07:23
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 20:22:47
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 08:43:49
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tich - phần 2
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 08:51:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-02 21:59:31