Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Triều. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Triều

Minh Triều

Điểm thi

Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-15 19:57:32
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-09 21:07:06
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-09 21:06:07
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-24 20:07:11
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-11 20:56:43
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-25 07:17:29
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-17 08:57:32
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-16 15:24:55
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-12 16:45:39
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-12 16:03:48
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-12 09:58:53
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-12 09:37:06
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-12 09:32:38
Minh Triều làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-12 09:28:57

Luyện toán

81 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 8664

Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 18:53:12
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 07:39:55
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 15:53:11
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 06:34:36
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 09:53:30
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 06:14:17
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 05:25:44
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 18:17:27
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 14:21:08
Minh Triều đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 17:47:46