Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với long đỗ văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

long đỗ văn

long đỗ văn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !bạn có khỏe không ?

Luyện toán

359 -Trung bình 6.73 - Tổng điểm 42415

long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 22:08:55
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 18:26:50
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 18:14:43
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 18:26:59
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:26:20
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:27:14
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:17:31
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:14:57
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:21:37
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 22:08:48

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 7.54 - Tổng điểm 1055

long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 10:40:58
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-05-25 16:01:17
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 08:44:20
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 14:41:17
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 14:52:03
long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 14:54:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.75 - Tổng điểm 75

long đỗ văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 08:42:24

Điểm thi

long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 22:25:18
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-11 07:50:41
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 16:22:34
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-15 09:01:22
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-15 07:34:47
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-15 07:08:30
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 17:58:44
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-14 17:34:15
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 17:21:53
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-14 17:16:23
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-11 21:02:00
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-10 21:59:54
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-10 21:27:21
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-09 15:19:19
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-03 08:38:10
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-03 08:25:19
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-07 09:12:27
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 15:35:22
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-29 17:27:06
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-29 16:15:14
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-29 10:43:41
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-28 20:49:52
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-28 10:11:18
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 21:18:59
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-27 21:17:01
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 18:10:22
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:43:14
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 14:50:42
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 10:32:15
long đỗ văn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 09:03:10