Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Long Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Long Nguyễn

Long Nguyễn
bạn nào học lớp 8 thì kết bạn nha

Luyện toán

6 -Trung bình 8.62 - Tổng điểm 690

Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 09:24:09
Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 14:07:49
Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 09:23:00
Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 19:03:41
Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 07:21:59
Long Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 08:50:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:15:27
Long Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:10:38