Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Nguyễn Cao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Nguyễn Cao

Minh Nguyễn Cao
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

119 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 18379

Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 16:01:13
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:55:29
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:41:38
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:34:00
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:01:38
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:56:28
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:45:16
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:42:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:04:11
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:01:44

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 21:15:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:23:47
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:05:56
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:41:01
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:27:50
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 08:13:43
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 08:02:08
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:50:42
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:42:37
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:35:17
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:29:01
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:23:11
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:17:32
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:13:10
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:08:47
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:05:12
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:00:11
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:57:14
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:54:28
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:51:24
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:56:35
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:51:48
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:49:26
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-06 11:02:12
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:22:37
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:17:39
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:12:59
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:09:58
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:06:32
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 18:47:04
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 18:42:21