Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thien hoang van. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thien hoang van

thien hoang van

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:27:18
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:22:03
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 18:54:40
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 19:01:57
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 20:28:45
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:48:25
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:26:47
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:03:25
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 19:34:42
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 10:24:07

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:51:21

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:59:51
thien hoang van làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:46:42
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 15:47:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 10:53:37
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-12 20:27:28
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-12 20:24:13
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 21:04:37
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:45:04
thien hoang van làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:43:00
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:24:38