Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thien hoang van. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thien hoang van

thien hoang van

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:22:03
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 19:34:42
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:04:10
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 19:59:40
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 20:29:09
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 19:48:39
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 20:28:45
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 10:24:07
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:03:25
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:26:47
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:48:25
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 19:01:57
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:27:18
thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 18:54:40

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

thien hoang van đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:51:21

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:59:51
thien hoang van làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:46:42
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-19 15:47:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 10:53:37
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-12 20:27:28
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-12 20:24:13
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 21:04:37
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:45:04
thien hoang van làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:43:00
thien hoang van làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 20:24:38