Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trung Lê Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trung Lê Đức

Trung Lê Đức
Mùa đông đến rồi. Tháng mười chưa cười đã tối XD ! 18-10 là sinh nhật mk đấy.

Luyện toán

20 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 2148

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:13:46
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 17:28:48
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:06:34
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:03:57
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:02:24
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:00:56
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:58:51
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:39:53
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:37:05
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:33:42

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:45:54

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:30:18

Điểm thi

Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 17:41:42
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 17:38:57
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 21:04:23
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 21:02:52
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:57:34