Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trung Lê Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trung Lê Đức

Trung Lê Đức
Mùa xuân Canh Tý đến nơi / Chúc các bạn mình năm mới bình an. / Chúc cả nhà bạn an khang / Chúc on-line math ngày càng tuyệt hơn :))

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:13:46
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:07:04
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:37:05
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 10:17:12
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 09:10:18
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 09:44:16
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 09:46:16
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:58:51
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:00:56
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:02:24
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:06:34
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:03:57
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 17:28:48
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:14:55
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 09:57:06
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:01:33
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:33:42
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:06:37
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:26:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 12:03:53
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:39:53
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 09:54:37

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:45:54
Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 11:21:43

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trung Lê Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:30:18

Điểm thi

Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 17:41:42
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 17:38:57
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 21:04:23
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 21:02:52
Trung Lê Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:57:34