Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phương Nhi Ngô. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phương Nhi Ngô

Phương Nhi Ngô
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 476

Phương Nhi Ngô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 21:03:56
Phương Nhi Ngô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 20:14:21
Phương Nhi Ngô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 19:57:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phương Nhi Ngô làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-18 19:39:28