Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhung Lưu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhung Lưu

Nhung Lưu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 355

Nhung Lưu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:42:52
Nhung Lưu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:36:33

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 4.88 - Tổng điểm 439

Nhung Lưu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 11:33:49
Nhung Lưu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 21:18:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.97 - Tổng điểm 89

Điểm thi