Kim Hoa

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Kim Hoa
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a, 15 - 5 = 10

b, 22 + 8 = 30

c, 68 - 58 = 10

d, 66 - 49 = 17