Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Quyen Đào. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Quyen Đào

Quyen Đào
Chào các bạn đã ghé thăm góc hôc tập của mình !

Luyện toán

19 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 2377

Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:23:14
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:42:19
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:36:06
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:19:08
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:50:12
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:47:44
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:49:54
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:46:21
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 15:24:21
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:06:28

Luyện văn - Tiếng Việt

56 -Trung bình 7.43 - Tổng điểm 6981

Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:49:07
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 10:27:42
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 10:41:57
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:33:53
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 20:42:56
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:49:44
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:46:28
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 22:59:29
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 11:04:30
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:15:28

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.11 - Tổng điểm 428

Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 11:16:07
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 12:56:03
Quyen Đào đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 13:03:13

Điểm thi

Quyen Đào làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-18 20:51:46