Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Quandung Le. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Quandung Le

Quandung Le
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.90 - Tổng điểm 98

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.50 - Tổng điểm 35

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-26 18:27:32
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-13 21:33:27
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-13 21:23:15
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-24 22:55:18
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 22:25:26
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-18 21:07:38
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-18 21:04:32
Quandung Le làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-18 20:49:15