Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hong Trinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hong Trinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ai choi miniwold thi ket ban voi kill-chan nhe ID:42351934

Luyện toán

184 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18400

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 20:33:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 07:32:16
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 10:41:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 07:37:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 15:41:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 07:22:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 08:55:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 07:18:06
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 20:53:21
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 06:47:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 12:14:29
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 14:15:16
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 20:59:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 09:23:20
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 16:54:44
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:33:32
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 19:56:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 09:10:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 20:35:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 10:33:15
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 20:27:50
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 19:50:34
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 09:34:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 21:09:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 10:21:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 20:25:21
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:42:04
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 20:35:06
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 07:29:19
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 11:32:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 19:31:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 08:41:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:02:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 20:32:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 16:20:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 20:12:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 14:43:44
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 20:06:59
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-09-19 17:26:25
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 08:48:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 09:56:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 09:37:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 21:21:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 17:32:47
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 21:25:34
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 17:25:06
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 17:58:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình có nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 18:13:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số khác 0
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 18:27:40
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 18:45:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:29:48
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 21:12:21
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:48:01
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 20:42:24
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 20:32:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet trong hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 16:11:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 16:12:15
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.C.G
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 21:32:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 20:44:14
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:01:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 17:47:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 18:02:48
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 18:40:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 20:01:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 16:14:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 16:13:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 16:36:01
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:55:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 09:52:44
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 10:32:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:43:09
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:48:00
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 10:14:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 10:24:40
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:40:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:33:12
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:54:34
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:36:48
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 09:47:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 16:59:22
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:58:45
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:24:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:31:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:55:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:32:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:04:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:20:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:51:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 20:39:40
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 16:19:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:10:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:15:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 09:12:22
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 09:07:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 06:16:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 16:54:45
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:04:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 15:38:56
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:46:06
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 09:44:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 16:21:09
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 15:11:14
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 15:57:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 14:24:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:19:56
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:06:36
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:57:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:45:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:54:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:58:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 16:05:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:58:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 14:50:24
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:23:29
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 11:01:01
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:14:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 16:36:50
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 17:09:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 11:07:59
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 15:58:04
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 10:38:13
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 11:06:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 16:40:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 15:49:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 16:01:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 16:40:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 14:10:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 16:23:29
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:36:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:25:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:42:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:26:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 22:18:00
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 16:10:12
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:07:53
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:18:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:54:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:55:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:17:32
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 16:24:09
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:45:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:17:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 08:03:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:40:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 09:21:16
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 09:07:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 16:24:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 08:10:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 09:18:22
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:12:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:31:39
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 16:41:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:09:02
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 11:15:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:01:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:07:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:10:22
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 15:41:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:10:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:28:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:04:48
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 17:36:14
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:46:20
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 17:57:19
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:09:24
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 16:05:15
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:55:12
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 18:11:44
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:54:23
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 16:36:21
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:18:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các phép toán tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 18:09:15
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Các tập hợp số
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 18:39:45
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 16:47:24
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:56:25
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số y = ax + b
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 06:09:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hàm số bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 18:24:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại cương về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:52:40
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:39:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:40:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 23:10:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:34:39
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:19:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:52:24

Luyện văn - Tiếng Việt

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 17:52:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:15:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 17:57:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 17:41:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:15:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:21:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:45:29
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:41:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 08:51:41
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 08:58:02
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 16:36:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:04:16
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 09:35:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 18:00:27
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:31:33
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:27:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 16:07:32
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 10:26:32
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:37:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:00:21
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:06:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 08:50:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 16:29:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:59:28
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:12:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:42:12
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 17:54:27
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 15:59:53
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 15:56:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 17:04:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 15:54:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 11:54:39
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 16:08:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:45:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 20:47:48
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:51:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 20:49:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:45:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:25:58
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:07:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:03:53
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 16:54:05
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lược ngà (trích)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:03:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:36:20
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những ngôi sao xa xôi (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:04:13
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:17:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hoán dụ
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 20:30:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 17:09:18
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 09:00:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 15:50:54
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 09:29:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 15:11:52
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:28:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 18:28:20

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:17:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 10:38:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 16:15:12
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:17:10
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:11:37
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:31:58
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:50:15
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:57:13
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:15:27
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:38:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:42:47
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:07:19
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:52:57
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:10:38
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:01:19
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:23:55
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:44:09
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:52:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 08:59:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:37:36
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 21:23:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:42:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:20:34
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 10:01:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:26:35
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:07:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 10:02:04
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 15:36:14

Điểm thi

Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-09-06 15:29:52
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-01 21:32:48
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-05 15:40:07
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 15:06:15
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:33:41
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:11:41
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 17:14:05
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-04 21:04:44
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:23:21
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 16:17:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:59:54
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-25 10:34:53
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-22 07:25:57
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-05 20:34:49
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 08:11:58
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-06 18:45:26