Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hong Trinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hong Trinh

Hong Trinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ai choi miniwold thi ket ban voi kill-chan nhe ID:42351934

Luyện toán

112 -Trung bình 7.30 - Tổng điểm 15262

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:14:46
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:04:39
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:08:35
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:58:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 14:50:24
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 16:05:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 06:16:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:58:43
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:54:03
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:45:08

Luyện văn - Tiếng Việt

16 -Trung bình 7.49 - Tổng điểm 2172

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 18:28:20
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:17:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những ngôi sao xa xôi (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:04:13
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:36:20
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lược ngà (trích)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:03:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:12:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 16:29:26
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 08:50:30
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:06:07
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:00:21

Luyện Tiếng Anh

26 -Trung bình 7.54 - Tổng điểm 2942

Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:26:35
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 10:01:08
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:20:34
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 21:23:42
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:42:31
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 10:07:51
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 08:59:17
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:52:49
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:44:09
Hong Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:01:19

Điểm thi

Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 15:06:15
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:33:41
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-02 09:11:41
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 17:14:05
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-04 21:04:44
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:23:21
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-29 16:17:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 19:59:54
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-25 10:34:53
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-22 07:25:57
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-05 20:34:49
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 08:11:58
Hong Trinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-06 18:45:26