Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Doann Nguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Doann Nguyen

Doann Nguyen
Điểm tích của các bạn là động lực cho mình giải toán nha Học toán là cách tốt nhất để tư duy. Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Ai ghé qua thì nhớ kết bạn nhé! Xin cảm ơn!

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 4, 8, 11
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 20:30:49
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 19:49:37
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 19:41:36
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 06:29:46
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 06:33:46
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:50:08
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 20:15:59
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:15:26
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 10:16:31
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:31:45
Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 20:10:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Doann Nguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 11:40:01

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-11-07 06:44:46