Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nam Võ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nam Võ

Nam Võ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 98

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 118

Nam Võ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 18:07:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nam Võ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-16 20:36:00
Nam Võ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-16 20:29:40
Nam Võ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-16 20:14:58
Nam Võ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-07 16:10:40