Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng Nguyễn

Thanh Tùng Nguyễn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 2330

Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:35:22
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:32:10
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:24:45
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:40:59
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:30:14
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:19:52
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:17:06
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:04:37
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:16:06
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:09:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:45:17
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:44:26
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:22:28
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:03:00
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-08 21:02:05
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:38:07
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-28 21:43:02
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-19 16:01:01
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-07 15:09:30
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-19 15:33:42
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-12 16:19:43
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-12 15:48:55