Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng Nguyễn

Thanh Tùng Nguyễn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:13:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:29:54
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 21:02:47
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:33:53
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:55:03
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 15:55:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:45:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:54:35
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:44:50
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:09:57
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:16:06
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 15:23:14
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 07:14:44
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:45:14
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:11:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:19:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:24:45
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:04:37
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:17:06
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:30:14
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:40:59
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:32:10
Thanh Tùng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:35:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:45:17
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:44:26
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:22:28
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:03:00
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-08 21:02:05
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:38:07
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-28 21:43:02
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-19 16:01:01
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-07 15:09:30
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-19 15:33:42
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-12 16:19:43
Thanh Tùng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-12 15:48:55