Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Buixuanhoa Hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Buixuanhoa Hoa

Buixuanhoa Hoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.81 - Tổng điểm 217

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-14 22:39:10
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-14 22:27:37
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:35:46
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-01 11:27:05
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-01 11:21:09
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-01 11:17:14
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-01 10:59:09
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-01 10:52:46
Buixuanhoa Hoa làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-29 22:08:07