Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Nguyễn Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Nguyễn Văn

Hoàng Nguyễn Văn
Các bạn cố gắng giúp mình bằng cách tick cho mình câu trả lời đúng nhé. Ước mơ của mình là được trở thành CTV.

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 11:16:11
Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 11:22:04
Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 15:58:45
Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 16:04:40
Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 23:06:45
Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 23:07:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 06:08:19
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 18:49:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Hoàng Nguyễn Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 22:53:06

Điểm thi

Hoàng Nguyễn Văn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-28 22:57:15
Hoàng Nguyễn Văn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 21:59:27