Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đức Đoàn Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đức Đoàn Minh

Đức Đoàn Minh
hi Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160

Đức Đoàn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 21:44:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đức Đoàn Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-18 22:13:24
Đức Đoàn Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-06 21:58:44
Đức Đoàn Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-02 21:42:26