Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với An Nguyễn Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

An Nguyễn Đức

An Nguyễn Đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-14 14:44:50
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-14 14:39:20
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-14 14:35:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-14 14:30:19
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:26:57
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:24:05
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:21:43
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:13:52
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:11:45
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:08:52
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:07:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-09 15:05:08
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-09 14:39:19
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 14:47:41
An Nguyễn Đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-07 14:45:29

Luyện toán

0 -Trung bình 5.92 - Tổng điểm 355