Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Duy Khánh Đặng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Duy Khánh Đặng

Duy Khánh Đặng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.35 - Tổng điểm 174

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Duy Khánh Đặng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:07:16
Duy Khánh Đặng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-13 18:42:24
Duy Khánh Đặng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 18:38:43
Duy Khánh Đặng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 18:37:37
Duy Khánh Đặng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 18:34:00