Trường THCS Phú Thái

Huyện Kim Thành - Hải Dương

Danh sách học sinh

Tổng số: 71 học sinh

Phan Thiên Lâm Hương

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 0

Công tử họ phạm

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 19

Song Joong Ki

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 60

daisylinh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

phamducthang

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thảo Phương

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp -100

Thị Hương Đoàn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Huyền Thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Hiệp Đỗ Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Jaki Nasumi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Pờm Ảo Lòi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

tran khanh nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

bui hong nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Tâm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn linh hương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Reref Dragneel

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen minh nguyet

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi thị Ngát

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Quý Việt Phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Nhâm Tú

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

daiphong vu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hương Giang Sky

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phạm quang anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn yến nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Enlivo Glue Stick

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thanh hiền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phong Đại Gia

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hiền Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hiền Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tien hung dat

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn zara

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Balabala

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Vegito ssj4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Quỳnh Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đồng Minh Hiếu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Saitama

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

huynemn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phạm thị tuyết lan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

hải yến

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Huynh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Do Thai Ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Nhất Nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

chanbaek_sociu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đồng Thị khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đồng Thị khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vu dinh tung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn xuân vũ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

White Boy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đồng Đức Long

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Song Joong Ki

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 11