Trường THCS Đồng Văn

Huyện Duy Tiên - Hà Nam

Danh sách học sinh

Tổng số: 140 học sinh

Nguyễn Hoàng Giang

Số điểm xuất sắc: 70 - Điểm hỏi đáp 5

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Đình Nghĩa

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn phương thảo

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Minh Hùng

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Đỗ Tú Anh

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 5

Linh biby

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 10

Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 10

trương đình nghĩa

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Hoàng Anh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

choi anna

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Quân Tạ Minh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 15

Jung Hae Na

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

oOo Nhóc Cá Tính oOo

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Chàng trai Bảo Bình

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Trung Đỗ Nguyễn Đức

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 20

khoa thần thông đức trung đẹp trai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 15

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 8

linh2852004

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

trương đình nghĩa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

người bí ẩn và con tàu ma ám

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kiny Nguyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyenhuydung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyenhuydung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyenhuydung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyenhuydung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn huy dũng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Bảo Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Vân Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Nguyễn Đức Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trương đình nghĩa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Anh Tran nguyen the

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Tuấn Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

damphuonglinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nick Không Tên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Minh Nguyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn khắc phú

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Linh Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mạch Hoa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

do nguyen duc trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Tiểu Thư Hoa Hồng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Tú Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn bảo anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

đỗ nguyễn đức trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Chi Bi Vịt

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực