Trường THCS DL Lê Thánh Tông

Quận Ba Đình - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 7 học sinh

Số điểm xuất sắc: 83 - Điểm hỏi đáp 435

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 435 - Xuất sắc: 83