Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trường THCS Phú Kim

Huyện Thạch Thất - Hà Nội