Trường THCS Quỳnh Xuân

Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 192 học sinh

Dung Viet Nguyen

Số điểm xuất sắc: 166 - Điểm hỏi đáp 427

công chúa xinh xắn

Số điểm xuất sắc: 105 - Điểm hỏi đáp 1202

kudo shinichi

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 4206

syaoran li

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 218

phước

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Đậu Hà Phước

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -115

chiến binh ngân nga

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 164

hồng hoa

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 380

Công chúa đáng yêu

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 302

Beautiful girl

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 19

Bloom winx

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 17

Phước Đậu Hà

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Linh Giang

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp -20

hoa hồng

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 252

Khởi My

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 210

STY

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 578

Kuroba Kaito

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 131

Bloom winx

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

cặp đôi sành điệu

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 271

Công chúa xinh xắn

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 56

Là con gái thật tuyệt

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 56

chỉ có thể là mình

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 55

tran nguyen viet hoang

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

sakura

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 132

Con gái không phải dạng vừa đâu

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 54

Khởi My và Kelvin Khánh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 20

Mình là học sinh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

đậu hà phước

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

ori

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 169

ori

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 140

hiền hòa

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 106

công chúa sinh đôi

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 93

sakura

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 57

Sakura Kinomoto

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 56

kinomoto sakura

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 55

ozora tsubasa

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 53

thủy thủ mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 3

Công chúa xinh đẹp

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

nguyễn tiến phong

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

nguyenthiha

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Hồ Thị Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

vu thi quynh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn tiến phong

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Bạn Thân

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Kaito Kid

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Ngọc Bích Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Hội pháp sư fairy tail

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

ozora tsubasa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 47

hồng hoa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 29

cặp đôi sành điệu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 19

Học sinh tích cực

kudo shinichi

Điểm hỏi đáp 4206 - Xuất sắc: 48

công chúa xinh xắn

Điểm hỏi đáp 1202 - Xuất sắc: 105

STY

Điểm hỏi đáp 578 - Xuất sắc: 4

Dung Viet Nguyen

Điểm hỏi đáp 427 - Xuất sắc: 166

hồng hoa

Điểm hỏi đáp 380 - Xuất sắc: 10

Công chúa đáng yêu

Điểm hỏi đáp 302 - Xuất sắc: 9

cặp đôi sành điệu

Điểm hỏi đáp 271 - Xuất sắc: 3

hoa hồng

Điểm hỏi đáp 252 - Xuất sắc: 7

syaoran li

Điểm hỏi đáp 218 - Xuất sắc: 21

Khởi My

Điểm hỏi đáp 210 - Xuất sắc: 7

ori

Điểm hỏi đáp 169 - Xuất sắc: 1

chiến binh ngân nga

Điểm hỏi đáp 164 - Xuất sắc: 11

ori

Điểm hỏi đáp 140 - Xuất sắc: 1

sakura

Điểm hỏi đáp 132 - Xuất sắc: 2

Kuroba Kaito

Điểm hỏi đáp 131 - Xuất sắc: 4

hiền hòa

Điểm hỏi đáp 106 - Xuất sắc: 1

công chúa sinh đôi

Điểm hỏi đáp 93 - Xuất sắc: 1

sakura

Điểm hỏi đáp 57 - Xuất sắc: 1

Công chúa xinh xắn

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 3

Là con gái thật tuyệt

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 3

Sakura Kinomoto

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 1

chỉ có thể là mình

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 3

kinomoto sakura

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 1

Con gái không phải dạng vừa đâu

Điểm hỏi đáp 54 - Xuất sắc: 2

ozora tsubasa

Điểm hỏi đáp 53 - Xuất sắc: 1