Trường THCS Đặng Thai Mai

Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Danh sách học sinh

Tổng số: 86 học sinh

megamen

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Cẩm Bình

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 60

Lê Cẩm Bình

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 34

AZUYAWA MISAKI

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Bình Phương Nguyên

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Nguyễn Hoài Ngân

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

anmai159

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Từ Thị Bảo Phúc

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

phu quoc pham

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Thị Mai Oanh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

htp hiếu

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguyen khoa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

tong thi kieu hanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyên hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi luat

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ngo thi thu ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

thanh thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyên hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi nhu ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hội Những Người Cung Xử Nữ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ngo thi thu ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

thao nguyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

thao nguyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai van hien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Pham Phu Quoc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê trần diệu thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn trần huyền my

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai thi thanh hien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

youkisa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

pham thi kim oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Thị Hồng Nhung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thị Thu Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

bui thanh ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

hà kiều giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Binh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Đình Long

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

HARRY POTER

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Thị Mai Oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kikyo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi truc ly

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phương Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

từ tiểu yến

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Kiều Giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai thi thanh thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Inuyasha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Thị Kim Oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Lê Cẩm Bình

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 17