Trường THCS Đặng Thai Mai

Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Danh sách học sinh

Tổng số: 73 học sinh

megamen

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Cẩm Bình

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 60

Lê Cẩm Bình

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 34

AZUYAWA MISAKI

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Nguyễn Hoài Ngân

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

anmai159

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Bình Phương Nguyên

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Từ Thị Bảo Phúc

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp -45

phu quoc pham

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -100

Ngô Thị Mai Oanh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

htp hiếu

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Dang Le Tu Quynh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Thiên Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen le dieu oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen le dieu oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

huỳnh trần ngọc trâm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

thanh thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hội Những Người Cung Xử Nữ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Thị Hồng Nhung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai van hien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê trần diệu thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Thiên Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

my

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dang Le Tu Quynh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

pham nguyen huu phuoc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Châu Nữ Thy Thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Trương Nhật Quang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê trần diệu thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Kim Nhung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê trần diệu thương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ngo thi thu ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Chien Binh Sac Dep

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Nguyễn Hồng Ân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hoài Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn trần huyền my

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai thi thanh hien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Pham Phu Quoc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

mai thi thanh thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Kiều Giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

hà kiều giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

từ tiểu yến

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Binh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Lê Cẩm Bình

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 17