Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trường THCS Cầu Giấy

Quận Cầu Giấy - Hà Nội