Trường THCS Lập Thạch

Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 487 học sinh

Nguyen Thuy Linh

Số điểm xuất sắc: 103 - Điểm hỏi đáp 0

Minh Dương

Số điểm xuất sắc: 87 - Điểm hỏi đáp 0

Chocolate Vanilla

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 2

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 6

ĐÀO NHẬT TÂN

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Trà My

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 10

Cherry

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 13

Đào Nhật Tân

Số điểm xuất sắc: 53 - Điểm hỏi đáp 0

HOA ANH ĐÀO

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Văn Mạnh

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

A_ĐỜ_MIN_Bờm

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 2

công chúa bong bóng

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Quỳnh Hương

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 5

Nguyễn Thị Khánh Ly

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

tran thi kieu trang

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

ĐÀO QUANG MINH

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

naruto

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 3

Bùi Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 145

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Soccer

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 110

Đào thị Bảo Châu

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -70

Happy diamond

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 10

Uchiha sasuke

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 5

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 2

nguyen gia binh

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 12

Nguyễn Phương Duy

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 8

trần văn mạnh

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 14

Jong hi dong

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

hoàng đức hiếu

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 3

Nhók Song Tử

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Tan Dung

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 20

phan thi nhu quynh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Thị Ánh Tuyết

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Khong Trong Bang

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phú An

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Ngọc Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Vanlein Vũ Khí Tối Thượng

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -18

Trần Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 71

Nguyễn Kim Chi

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thị mỹ duyên

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 7

Kanzaki Mizuki

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thùy linh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

HATTOYY

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Boy Bets

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 7

Tuấn Khổng Minh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Dương Ngọc Minh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Dove Cameron

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

witch roses

Điểm hỏi đáp 508 - Xuất sắc: 0

Bùi Minh Anh

Điểm hỏi đáp 145 - Xuất sắc: 18

Soccer

Điểm hỏi đáp 110 - Xuất sắc: 15

Trần Hương Giang

Điểm hỏi đáp 71 - Xuất sắc: 5

Witch Rose

Điểm hỏi đáp 62 - Xuất sắc: 0