Trường THCS Lập Thạch

Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 698 học sinh

ĐÀO NHẬT TÂN

Số điểm xuất sắc: 265 - Điểm hỏi đáp -19

Minh Dương

Số điểm xuất sắc: 155 - Điểm hỏi đáp 0

đỗ khánh ly

Số điểm xuất sắc: 102 - Điểm hỏi đáp 0

Just believe

Số điểm xuất sắc: 100 - Điểm hỏi đáp 32

Jinkowa

Số điểm xuất sắc: 96 - Điểm hỏi đáp 21

Trần Trà My

Số điểm xuất sắc: 93 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 1

Cherry

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 13

Chocolate Vanilla

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 10

công chúa bong bóng

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 0

tran thi kieu trang

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 0

trần ngọc phương linh

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 7

Trần Văn Mạnh

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen xuan khanh

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Gia Như

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

A_ĐỜ_MIN_Bờm

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 2

Hà Hồng Nhung

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp -14

Bùi Phương Anh 24

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 3

Đào thị Bảo Châu

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp -70

Tran Trung Hieu

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 1039

Sử Nữ

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

naruto

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thành Long

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 81

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Linh Chi

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Dont look at me

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 752

Bùi Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 167

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Khong Trong Bang

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Soccer

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 119

Happy diamond

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 10

hà thị hải vân

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Uchiha sasuke

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 5

Đỗ Thu Hường

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 2

nguyen gia binh

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 12

Nguyễn Phương Duy

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Thị Ánh Tuyết

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Vanlein Vũ Khí Tối Thượng

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -18

Nguyễn Hương Giang

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 8

trần văn mạnh

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 14

Khongmailinh6c

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 531

Jong hi dong

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

hoàng đức hiếu

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 3

Lớp trưởng

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Nhók Song Tử

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Tan Dung

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 20

phan thi nhu quynh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Khong Khanh Linh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

I LOVE KKL

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Tran Trung Hieu

Điểm hỏi đáp 1039 - Xuất sắc: 29

Dont look at me

Điểm hỏi đáp 752 - Xuất sắc: 18

Khongmailinh6c

Điểm hỏi đáp 531 - Xuất sắc: 9

witch roses

Điểm hỏi đáp 509 - Xuất sắc: 0

Nguyễn Trần Khánh Vân

Điểm hỏi đáp 420 - Xuất sắc: 0

Bùi Minh Anh

Điểm hỏi đáp 167 - Xuất sắc: 18

Soccer

Điểm hỏi đáp 119 - Xuất sắc: 15

Witch Rose

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 0

Nguyễn Thành Long

Điểm hỏi đáp 81 - Xuất sắc: 20

Trần Hương Giang

Điểm hỏi đáp 71 - Xuất sắc: 5