Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh