Trường Tiểu học Kim Ngọc

Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 409 học sinh

ngọc thành

Số điểm xuất sắc: 182 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Xuân Huy

Số điểm xuất sắc: 144 - Điểm hỏi đáp 28

Vũ Thanh Loan

Số điểm xuất sắc: 90 - Điểm hỏi đáp 11

Nguyễn Sĩ Sơn

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Trung Hiếu

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 20

nguyễn văn hậu

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1

Minh Tùng Hotboy

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Le Quoc Tran Anh

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 206

Đặng Thị Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Songoku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Hương Ly

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Thị Hà

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Xuân Ngọc

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Phùng Quốc Huy

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Linh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 14

Kudo Shinichi

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

trần nguyệt anh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Thế Anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

ha

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nhi4akn12

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

hot girl 5A

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Minh Huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thi Anh Tuyet

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

hot boy 5A

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Haibara Ai

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Thị Xuân Mỹ

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Thị Diễm Quỳnh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Hậu Nicholas

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

LE THANH HOA

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thị hồng nhung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Tên Trộm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Lê Phùng Huy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

hoàng tử

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

DAO TUAN LINH

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Khánh Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

blackgoku

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Liên Minh Huyền Thoại

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Duy Thai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen vinh an

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Văn Hải

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Siêu Saiyan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

son goku

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Tiến Đạt

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

wfdw gusay

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ta Thi Lien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Minh Đức

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

doantruonggiang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Le Quoc Tran Anh

Điểm hỏi đáp 206 - Xuất sắc: 11