Trường Tiểu học Kim Ngọc

Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 380 học sinh

ngọc thành

Số điểm xuất sắc: 182 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Thanh Loan

Số điểm xuất sắc: 89 - Điểm hỏi đáp 10

Nguyễn Sĩ Sơn

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Trung Hiếu

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 20

nguyễn văn hậu

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1

Vũ Thị Diễm

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 8

Bùi Diệu Linh

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Le Quoc Tran Anh

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 206

Songoku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Thị Hà

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Xuân Ngọc

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Phùng Quốc Huy

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Linh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 14

Kudo Shinichi

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Lan Phương

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

ha

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Thế Anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nhi4akn12

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Minh Huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Haibara Ai

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Thị Xuân Mỹ

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Thị Diễm Quỳnh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thi Anh Tuyet

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

LE THANH HOA

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Hậu Nicholas

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Tên Trộm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguyễn thị hồng nhung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Cao Hoang HAi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ta Thi Lien

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi thu thuy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi thu thuy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

wfdw gusay

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Siêu Saiyan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Thị Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Thị Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

son goku

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nhóc Bướng Bỉnh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Thị Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Thị Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Captian America

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

HATAKE KAKASHI

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

goku Đào

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

songoku Đào

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

super saijan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bụng To Không Lo chết đói

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Thị Thanh Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Le Quoc Tran Anh

Điểm hỏi đáp 206 - Xuất sắc: 11