Trường Tiểu học Kim Ngọc

Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 590 học sinh

Vũ Xuân Huy

Số điểm xuất sắc: 220 - Điểm hỏi đáp 29

Vũ Thanh Loan

Số điểm xuất sắc: 93 - Điểm hỏi đáp 11

KaiTo Kid

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Xuân Ngọc

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 0

TF BOY

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Hatake KakaShi

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

nhi4akn12

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Sĩ Sơn

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Trung Hiếu

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 20

Bùi Diệu Linh

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn văn hậu

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1

Roronoa Zoro

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn duy thái

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Anh

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

trần nguyệt anh

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Phương Thảo

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

KAITO KID

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Minh Tùng Hotboy

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

kuroko

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Le Quoc Tran Anh

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 206

Đào Thị Hà

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

KUDO SHINICHI

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi quynh nhu

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 12

Songoku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Hương Ly

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

minh huyen

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Phùng Quốc Quân

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Kaito Kid 27

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Xuân Ngọc

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Uchiha Sasuke

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Phùng Quốc Huy

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Linh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 14

nguyen ngoc tuyen

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Dịch Dương Thiên Tỉ

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Kudo Shinichi

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Minh Châu

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Việt Anh

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

hot girl 5A

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hải Tố Trinh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Tạ Thế Anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

ha

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Viet Thu Trang

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Kim Minh Huyen

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

hot boy 5A

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

điền linh nhi

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Le Quoc Tran Anh

Điểm hỏi đáp 206 - Xuất sắc: 11