Trường THCS Lý Tự Trọng

Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa

Danh sách học sinh

Tổng số: 192 học sinh

Hoàng Thế Long

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

MAN

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Tuấn Minh

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 3

CAUSE I LOVE YOU

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 43

Sky Forever

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Ngọc Linh Chi

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

CHUNG TA KHONG THUOC VE NHAU

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Lucy Huỳnh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 108

That Tinh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 24

Hoàng Thùy Linh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

BIG SHOW

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

DO DUC QUOC LINH

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

HOT BOY

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

quang minh 6c

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

ROMAN REGINS

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 9

Cao Huyền My

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 6

Đào Ngọc Huy

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Lê Hà Anh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

The darksied

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

YOU ARE MY EVERTHING

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Lê Mỹ Duyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Xuân Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Lê Anh Duy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Đỗ Đức Quốc Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguyễn thị thanh hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

tranquangminh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Lê Ngọc Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn quang anh the voice kids

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thu Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thu Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Karry Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thu Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyên Xuân phúc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thu Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thu Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

HÀ Quang Nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Minh hằng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

thuylinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen son ha

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Chi Tran Quynh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Minh Toàn Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trần thanh huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dương Lê Trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Bảo Dương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Mỹ Duyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Mỹ Duyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tranthanhhuyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Lucy Huỳnh

Điểm hỏi đáp 108 - Xuất sắc: 2