Trường THCS Trần Mai Ninh

Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa

Danh sách học sinh

Tổng số: 493 học sinh

Hà Minh Hiếu

Số điểm xuất sắc: 218 - Điểm hỏi đáp 127

Tú Tuấn

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 0

Park Chanyeol

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Bảo Ngọc

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Hà Vy Anh

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Tuyết Ngân

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Ngọc Quang

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Minh Quân

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 6

Vũ Hà Vy Anh

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 248

Hoàng Thủy Tiên

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 2

Sakura Kinomoto

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 4

Lê Thị Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 3

Truong duc thanh

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 17

Lê Thành An

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 25

Hoàng Lê Linh nga

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

Namikaze Minato

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Cao Thương Huyền

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

công chúa Nikki

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -14

Hồ Bảo Huy

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Thị Uyên Giang

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Hà Vy Anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 24

Nguyễn Nhật Minh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

dinh le phuong linh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Thị Thu Hòa

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Minh Hiếu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Trần Khải

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Queen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Vũ Thị Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Trần Huệ Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

super saiyan blue

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Haibara Ai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Panda Love Kuma

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Mai Phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Hà Thúy Nga

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

chu minh đức

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Lê Thị Ngọc Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Xuân Tuấn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

bui thi quynh chau

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguyentran

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Yến Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Gamer Zapp

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

luu dinh binh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Bùi Khắc Tuấn Khải

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

ma kết thông minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Lê Huy Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Dương Lâm Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Minh Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Vũ Hà Vy Anh

Điểm hỏi đáp 248 - Xuất sắc: 10

Hà Minh Hiếu

Điểm hỏi đáp 127 - Xuất sắc: 218