Trường THCS Hải Ninh

Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Danh sách học sinh

Tổng số: 37 học sinh

Chàng trai năm ấy

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 357

wendy bé bỏng

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 1

Hong Le

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -96

Lê Bảo Trâm

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 16

Trịnh Ngọc Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 3

Ngôi nhà hạnh phúc

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đình Phong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 223

Lê Anh Thiên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 24

Rocker Phong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Nguyễn Lê _ Na

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Toán Khó

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Đình Phong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Ngọc Anh Lê

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thục Uyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Phuong Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Thủy TG2 Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ho thi mai linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vu thi hong nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vu thi hong nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lee Thanh Giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thị quỳnh như

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê quang minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lecongminh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê văn vương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thị Thắm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Le kim ki

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Phương Nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyên Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Khóc Vô Lệ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

sergio aguero

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

S_aguero

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hồ Ngọc Thuần

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Diệu Ly

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Vu Vo Qua Doi Roi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thục Uyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Lê Minh Anh

Điểm hỏi đáp 357 - Xuất sắc: 33

Nguyễn Đình Phong

Điểm hỏi đáp 223 - Xuất sắc: 0