Trường THCS Chùa Hang 2

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Danh sách học sinh

Tổng số: 136 học sinh

PHÚC

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 85

Namikaze Minato

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hoàng Lâm

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Hoàng Anh Tuấn

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Dũng

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

van minh tran

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Lan Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nguyen Thi Thuy trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Lưu Phúc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

girl huyền bí

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Quang Huy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Lưu Phúc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Shu Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Lưu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Dương Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

huy tung troll

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Hoang Mai Lan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Quang Anh Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

bui thi thu trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Anh Nguyễn Thị Vân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vu yen chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Mai Phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vũ thị kim chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Anh Quân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Phương Dung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đăng Sơn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thế Hải

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lăng Duy Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Công

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Nhật Lệ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hoàng Chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Văn Bách

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vũ yến chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đăng Sơn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đăng Sơn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thu Cham

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thu Cham

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đức Thịnh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phương Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Duog Minh Duc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Thị Thu Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Vũ Bảo Ngân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

LưU TrẦn HoÀnG PhÚc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

cao hà thuỷ giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Diệp Lệ Ánh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

BaBy Liu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phương Dung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Kim Hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

PHÚC

Điểm hỏi đáp 85 - Xuất sắc: 44