Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trường THCS Độc Lập

Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh