Trường THCS Tôn Quang Phiệt

Huyện Thanh Chương - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 338 học sinh

Trần Thị Hà Giang

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 80

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 522

Hoàng Thị An

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Duy Đạt

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 36

Nguyễn Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 4

Nguyễn Thị Hạnh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen le ha phuong

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Hoàng Thị Kiều Chinh

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 8

nguyen phuong uyen

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 22

NGUYEN THI PHUONG THAO

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

nguyễn phương uyên

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 53

Phú Khánh Hạnh Chi

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyen Hoai Thuong

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 19

EM ANH DAT

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Thị Thùy Dương

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 23

Trần Diễm Quỳnh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Nguyễn Sao Mai

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Vô Name

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thùy Dung

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

John Lewis

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 20

Haibara - chan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 16

Nguyễn Anh Tú

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Nguyễn Tùng Dương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

hgf

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Uzumaki Naruto

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

nguyenthihaphuong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Lê Nữ Hoài Nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nguyễn Võ Hà Lam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

nguyen hoai thuong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Trọng Đạt

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Vương Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguoi ban tot

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

nguyễn thị trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

NATSU FAIRY TAIL MA ĐẠO SĨ

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Hell Angel

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Phan Thị Như Quỳnh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Võ Thị Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Bảo Dung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi nhu ngoc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đạt Lê Công

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguễn Thị Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê bảo ngọc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

PHAN KHÁNH LY

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thị Minh Duyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thị Minh Duyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Thiên Tổng Sicachu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

Điểm hỏi đáp 522 - Xuất sắc: 24

Trần Thị Hà Giang

Điểm hỏi đáp 80 - Xuất sắc: 25

nguyễn phương uyên

Điểm hỏi đáp 53 - Xuất sắc: 3