Trường THCS Lý Nhật Quang

Huyện Đô Lương - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 743 học sinh

Nguyễn Vương Thuỳ Linh

Số điểm xuất sắc: 316 - Điểm hỏi đáp 0

Haruno Sakura

Số điểm xuất sắc: 267 - Điểm hỏi đáp -258

Đặng Thị Hoài An

Số điểm xuất sắc: 134 - Điểm hỏi đáp 6

Nguyễn Phương Uyên

Số điểm xuất sắc: 86 - Điểm hỏi đáp 0

Cậu Nhok Lạnh Lùng

Số điểm xuất sắc: 85 - Điểm hỏi đáp 12

Sword Art Online

Số điểm xuất sắc: 73 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 6

Đặng Thị Vân Khánh

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 0

Puk39a

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 0

Takahashi Yuriko

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 0

Đào Thái Hoàng

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 1

Phan Thị Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 53 - Điểm hỏi đáp 0

mèo con đáng yêu

Số điểm xuất sắc: 43 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Huệ

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 83

Hak39a

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Hoài Thương

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 77

oOo_Cự giải thân thiện_oOo

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 45

Cự giải hiền lành

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 0

Huyền Ribby

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 0

Phượng Hoàng Lửa

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 15

English is the best

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Thị Thu Phương

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 86

Thái Thành Nguyên

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

ViP InUyAsHa ViP

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Ánh mặt trời

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 163

Nguyễn Thanh Nguyên

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 22

Lê Thị Thảo Linh

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 15

Nguyễn Văn Hoàng Minh

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Công chúa bé bỏng

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 55

Tăng Thế Toàn

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 2

nguyen van quan

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi phuong anh

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Lê văn quang trung

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 22

Nguyễn Xuân Tịnh

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -127

Nguyễn Hữu Hào

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 12

Crary Witch

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Hoàng Hiếu

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

tranquynhnga

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 22

Nguyễn Thị Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 1

Võ Trọng Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Đình Bảo Duy

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 29

Trần Văn Nhâm

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 3

thaibahuu

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hương Ly

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Thái Thành Nguyên

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Bình

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 10

nguyễn văn dương hùng

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

lê văn mạnh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 1

Học sinh tích cực

Ánh mặt trời

Điểm hỏi đáp 163 - Xuất sắc: 23

Bùi Thị Thu Phương

Điểm hỏi đáp 86 - Xuất sắc: 24

Trần Thị Huệ

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 38

Trần Thị Hoài Thương

Điểm hỏi đáp 77 - Xuất sắc: 33

Công chúa bé bỏng

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 19