Trường THCS Lý Nhật Quang

Huyện Đô Lương - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 641 học sinh

Nguyễn Vương Thuỳ Linh

Số điểm xuất sắc: 311 - Điểm hỏi đáp 0

Haruno Sakura

Số điểm xuất sắc: 267 - Điểm hỏi đáp -258

Pham Cong Thang

Số điểm xuất sắc: 125 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Xuân Mai

Số điểm xuất sắc: 113 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Hoài An

Số điểm xuất sắc: 104 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 6

Sword Art Online

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Vân Khánh

Số điểm xuất sắc: 61 - Điểm hỏi đáp 0

Cậu Nhok Lạnh Lùng

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 12

Nguyễn Phương Uyên

Số điểm xuất sắc: 45 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Huệ

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 83

Trần Thị Hoài Thương

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 77

Đào Thái Hoàng

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 45

Puk39a

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Phượng Hoàng Lửa

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 15

Bùi Thị Thu Phương

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 86

ViP InUyAsHa ViP

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Thái Thành Nguyên

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Thị Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Ánh mặt trời

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 163

Takahashi Yuriko

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thanh Nguyên

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 22

Lê Thị Thảo Linh

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 14

Nguyễn Văn Hoàng Minh

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Công chúa bé bỏng

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 55

Tăng Thế Toàn

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 2

nguyen thi phuong anh

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen van quan

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Lê văn quang trung

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 22

Nguyễn Hữu Hào

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 12

Crary Witch

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Hoàng Hiếu

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Võ Trọng Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Đình Bảo Duy

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 29

Trần Văn Nhâm

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 3

thaibahuu

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hương Ly

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thảo Nguyên

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Thị Bình

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 10

nguyễn văn dương hùng

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

lê văn mạnh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Xuân Tịnh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp -127

Bùi Thi Thu Phương

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 10

Gà_TVBC

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Khởi My

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 1

chipchipgacon

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -299

Trần Thị Ngọc Ánh

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 11

công chúa hoa anh đào

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 2

Học sinh tích cực

Ánh mặt trời

Điểm hỏi đáp 163 - Xuất sắc: 23

Bùi Thị Thu Phương

Điểm hỏi đáp 86 - Xuất sắc: 24

Trần Thị Huệ

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 38

Trần Thị Hoài Thương

Điểm hỏi đáp 77 - Xuất sắc: 33

Công chúa bé bỏng

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 19