Trường THCS Cao Xuân Huy

Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 891 học sinh

Phan Dang Hai Huy

Số điểm xuất sắc: 342 - Điểm hỏi đáp 1

Đậu Nhật Nam

Số điểm xuất sắc: 207 - Điểm hỏi đáp -994

phan thị huyền my

Số điểm xuất sắc: 173 - Điểm hỏi đáp 14

Nguyễn Mạnh Trung

Số điểm xuất sắc: 123 - Điểm hỏi đáp 592

Quang

Số điểm xuất sắc: 106 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Anh Thảo

Số điểm xuất sắc: 98 - Điểm hỏi đáp -56

Tomoyo Daidouji

Số điểm xuất sắc: 97 - Điểm hỏi đáp -39

Nguyễn Hoàng Khang

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 0

Sonic siêu thanh

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 0

sherlock kudo

Số điểm xuất sắc: 50 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Hải Đăng

Số điểm xuất sắc: 50 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Đan Thi

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 5

Cô Nàng Thiên Yết

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp -37

Trần Anh Vũ

Số điểm xuất sắc: 43 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thành Lộc

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hữu Đăng

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 97

MERA MERA NOMI

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thị BÍch Thảo

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 1

Lê Thị Ngọc Hà

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

son goku

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi hanh

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 39

o0 Anh Thảo là tôi 0o

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 4

trankhanhhuyen

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 2

YTHDTWTI

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 6

Bùi Hoàng Việt Tiến

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 2

Đặng Trọng Lâm

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 7

U23 Việt Nam

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 1

Phạm Thị Tuyết Mai

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Lương Huyền Ngọc

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 15

Hoàng đẹp trai

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 90

Trần Thị Sương

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 37

Ngô Thị Ngọc Hân

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 16

Hoàng Hà Linh

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Sang Love Chảnh

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Anh Thảo

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

The Music Girl

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp -135

Nguyễn Huy

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 25

Trương Thị Minh Tâm

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

võ thành đạt

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thi Ngoc Ha

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 44

Angel Ice

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 15

Nguyễn Đức Thắng

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 4

Cô bé rửa bát họ vũ

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Văn Kỳ

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 5

Nguyễn Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 3

Vũ Duy Quang

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thúy Hường

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 158

Nguyễn Ngọc Hải

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 1

Ngu Thì Học Học Càng Ngu

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Dinh Duc

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp -13

Học sinh tích cực

Nguyễn Mạnh Trung

Điểm hỏi đáp 592 - Xuất sắc: 123

Cao Phan Tuấn Anh

Điểm hỏi đáp 223 - Xuất sắc: 6

Nguyễn Thị Thúy Hường

Điểm hỏi đáp 158 - Xuất sắc: 13

Nguyễn Hữu Đăng

Điểm hỏi đáp 97 - Xuất sắc: 40

Hoàng đẹp trai

Điểm hỏi đáp 90 - Xuất sắc: 20

CAO THỊ VÂN ANH

Điểm hỏi đáp 81 - Xuất sắc: 0

Uchiha Madara

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 9