Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trường THCS Bàn Cờ

Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh