Trường THCS Chu Văn An

Huyện Đắk Hà - KonTum

Danh sách học sinh

Tổng số: 109 học sinh

Lê Hoài Duyên

Số điểm xuất sắc: 154 - Điểm hỏi đáp 38

Đỗ Lê Tú Linh

Số điểm xuất sắc: 93 - Điểm hỏi đáp 4942

Nguyễn Minh Phương

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 4

Ngô Ngọc Linh

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Hồng Thanh

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

HÀ Công Hiếu

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

phan my anh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thi xuan thuy

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Lê Tú Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 28

Trần Thị Dạ Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Hồ Thị Thùy Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Thanh Tài

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phan Ngọc Quỳnh Giao

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Bách Minh Khôi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô QuổcTung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Duyên Lê Hoài

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vvv

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyệt lê

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tran duc phi long

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Trung Kiên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

HOÀNG LÊ NGỌC HÂN

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Uchiha _Nguyênsuke_22012003

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Lê Yến Vy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

xuanmaicute

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn đăng khương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Quỳnh Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Võ Đức Tùng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dương Trọng Trinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Phương Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đôraemon

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Quỳnh Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Thanh Bình

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Huỳnh Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hồ Thị Lan Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Bùi Hoàng Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Lê Tú Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Tấn Lực

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

bùi văn nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

dwarew

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tran duc phi long

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Công Tử Đẹp Trai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Huỳnh Thị Kim Oanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Thanh Hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phan Thanh Nhã

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đinh Thị Bích Trâm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Vy Trương Thị Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trương Thị Mai Vy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Lê Khánh Hội

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Đỗ Lê Tú Linh

Điểm hỏi đáp 4942 - Xuất sắc: 93