Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Huyện Văn Giang - Hưng Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 297 học sinh

Phạm Hồng Linh

Số điểm xuất sắc: 169 - Điểm hỏi đáp 1

Đinh Anh Thư

Số điểm xuất sắc: 136 - Điểm hỏi đáp -44

honoka sonoka

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 3

Lý Hà Phương

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hoài

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 5

Đỗ Phạm Khánh Chi

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Linh Đỗ Khánh

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 11

Phạm Thị Khánh Huyền

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 4

Quách Thùy Dung

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 1

Quản Xuân Trường

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 21

Quản Xuân Sơn

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 5

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

bảo anh

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp -6

Đỗ Đức Anh

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn Ngọc phương Linh

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp -222

Châu Giang Thị Đàm

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Lê Trọng Hiệp

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hải Hà

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Sáng

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ninh Giang 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 16

Bùi Vân Khánh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 15

Đào Lý Minh Ngọc

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

Đào Tất Thắng

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Annahazuka

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Thanh Thuy

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Laura Margaret

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 6

Đỗ Huyền Linh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Hyakuya Yuu

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Mạnh Dũng

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Vân Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 14

Lê Khang An

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

trong phan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Trịnh minh Khoa

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

carol rido

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Thủy thủ mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Hanazono Hikari

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Ninh Giang 6A3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

nguyen anh thu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

nguyễn duy hải

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Hải Băng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Takishima Kei

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nguyễn Hưng Giang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Đỗ Thùy Dương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Lê Thanh Hà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

đỗ thùy dương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Đào Việt Dũng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

hiệp sĩ ngủ ngày

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

AIKATSU

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Quang Bùi Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Phương Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Học sinh tích cực