Trường THCS Nam Hà

Quận Kiến An - Hải Phòng

Danh sách học sinh

Tổng số: 114 học sinh

Cung xử nữ

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 122

Minamoto Shizuka

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 18

bé cự giải

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 10

Nguyễn Thanh Tâm

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Huy Thành

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 2

Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Phi Nhật

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Cô bé Thiên Bình

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Mạc Thành Công

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Duc huy

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Tung Duong

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Văn Đạt

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thu Uyên

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Tuấn Minh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Chẩu Văn Chàng

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Tung Duong

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Hoàng Văn Nam

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Tao Luôn Là Nhà Vô Địch

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

conan

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Chong chóng và gió

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

The Undertaker

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Demon Kane

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

HungGG Kim

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Phạm Khánh Ly

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Minh Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

kim hung nguyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

The Brother Of Destruction

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

vu bao an

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hoàng Vũ Hải Yến

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Anh Đoan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Kim Hồng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Thị Kim Hồng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Hà Chinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Chinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hà Chinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Thủy Phạm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trường Thực Hành thân yêu ơi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thanh tâm

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tuongvy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nang hoa hong tu ki

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Tony Long

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Quang Huy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mạc Thành Công

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mai Hoàng Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen tien duy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Mạc Thành Công

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phamanhquan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Vũ Huy Thành

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Cung xử nữ

Điểm hỏi đáp 122 - Xuất sắc: 35