Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Danh sách học sinh

Tổng số: 241 học sinh

My Nguyễn Thị Trà

Số điểm xuất sắc: 183 - Điểm hỏi đáp 59

nghiem thi huyen trang

Số điểm xuất sắc: 170 - Điểm hỏi đáp 437

Duong Minh Hieu

Số điểm xuất sắc: 83 - Điểm hỏi đáp 342

nguyen duc thang

Số điểm xuất sắc: 82 - Điểm hỏi đáp 404

Bùi Minh Nguyệt

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 24

Linh Miku

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 0

Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 28

Daigo Toru

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Đắc Đạt

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 13

phamminhnguyet

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 9

vuthuthanh

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp -114

Nguyễn Quang Vinh

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp -20

nguyen duc hoang

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

cô bé cá tính

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thị hà

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn văn an

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp -218

nguyễn hải yến

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 6

Pham Dong Duong

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Quỳnh Anh Otaku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 198

phamhuyen

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

tran thi van anh

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

VU THU THANH

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Đăng Cường

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu nga

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 7

gì cũng được

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

cô bé bọ cạp

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

PHam minh nguyet

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

nàng tiên âm nhạc

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 104

binhpham

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

xunu12345

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

nghiem thi anh tho

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

TRẦN MINH NGỌC

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 29

vũ thu thanh

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thị Hiểu Hoa

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Duong Minh Hieu

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -20

Monster ntn

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -40

Vũ Trọng Phú

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Yun Kery

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

nguyễn thu ngà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Nguyễn Thị Trà My

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Spectre

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Phạm Hương Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Nguyễn Huyền Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Phan Thị Kim Hiền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phạm Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phạm Sone

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Đinh Quang Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

công chúa mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Thanh Hường

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Học sinh tích cực

nghiem thi huyen trang

Điểm hỏi đáp 437 - Xuất sắc: 170

nguyen duc thang

Điểm hỏi đáp 404 - Xuất sắc: 82

Duong Minh Hieu

Điểm hỏi đáp 342 - Xuất sắc: 83

Quỳnh Anh Otaku

Điểm hỏi đáp 198 - Xuất sắc: 9

nàng tiên âm nhạc

Điểm hỏi đáp 104 - Xuất sắc: 5

My Nguyễn Thị Trà

Điểm hỏi đáp 59 - Xuất sắc: 183