Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Danh sách học sinh

Tổng số: 116 học sinh

nghiem thi huyen trang

Số điểm xuất sắc: 97 - Điểm hỏi đáp 304

My Nguyễn Thị Trà

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 70

Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 17

Uchiha Sasuke

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 3

nguyen duc hoang

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

nguyễn thị hà

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp -293

nguyễn hải yến

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -14

Quỳnh Anh Otaku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 194

phamhuyen

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu nga

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 7

binhpham

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Pham Dong Duong

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

TRẦN MINH NGỌC

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 27

Trịnh Thị Hiểu Hoa

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Duong Minh Hieu

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 48

Yun Kery

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

nguyễn thu ngà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Phạm Hương Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Nguyễn Huyền Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phạm Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nghiên Phạm Kim Thái

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

công chúa mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Sone

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phan Thị Kim Hiền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

phạm thị minh anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Thanh Hường

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Thanh Bình

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

luong nhat nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Hoàng Minh Thu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Mai Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lee Syoran

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

MoOn_ViỆt_AnH_mOoN

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

MoOn_Thảo_MoOn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dang Duy Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

chim se thong thai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phạm kiều phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Li Soran

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

đoàn việt an

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đoàn Việt An

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đoàn Việt An

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Rinkitori Satoh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thùy Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đoàn Huy Hoàng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Cô Bé Song Tử

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hatsune Miku

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

My Blog

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Đức Huy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ma Hallowen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Duy ANh akechi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

nghiem thi huyen trang

Điểm hỏi đáp 304 - Xuất sắc: 97

Quỳnh Anh Otaku

Điểm hỏi đáp 194 - Xuất sắc: 9

My Nguyễn Thị Trà

Điểm hỏi đáp 70 - Xuất sắc: 49