Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Danh sách học sinh

Tổng số: 169 học sinh

nghiem thi huyen trang

Số điểm xuất sắc: 101 - Điểm hỏi đáp 398

Duong Minh Hieu

Số điểm xuất sắc: 71 - Điểm hỏi đáp 338

My Nguyễn Thị Trà

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 84

Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 28

Lê Đắc Đạt

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 13

vuthuthanh

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 126

phamminhnguyet

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 9

nguyễn văn an

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 42

nguyen duc hoang

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

nguyễn thị hà

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn hải yến

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 6

Pham Dong Duong

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Quỳnh Anh Otaku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 198

phamhuyen

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu nga

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 7

cô bé bọ cạp

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

VU THU THANH

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

nàng tiên âm nhạc

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 104

binhpham

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

gì cũng được

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

PHam minh nguyet

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

TRẦN MINH NGỌC

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 29

cô bé cá tính

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Trịnh Thị Hiểu Hoa

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Yun Kery

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Đỗ Phương Anh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

nguyễn thu ngà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Nguyễn Huyền Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Phạm Hương Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Phan Thị Kim Hiền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phạm Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nghiên Phạm Kim Thái

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Thanh Hường

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Sone

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Đinh Quang Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

công chúa mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Thanh Bình

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

luong nhat nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

phạm thị minh anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Hoàng Minh Thu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Elizabeth

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tôi yêu ma kết

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

duongminhhieu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

nhô nhô

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Thu Cao Thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ẩn danh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Cô Bé Song Tử

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Thị Thu Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dương Hieu

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Quỳnh Trang Minzy

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

nghiem thi huyen trang

Điểm hỏi đáp 398 - Xuất sắc: 101

Duong Minh Hieu

Điểm hỏi đáp 338 - Xuất sắc: 71

Quỳnh Anh Otaku

Điểm hỏi đáp 198 - Xuất sắc: 9

vuthuthanh

Điểm hỏi đáp 126 - Xuất sắc: 21

nàng tiên âm nhạc

Điểm hỏi đáp 104 - Xuất sắc: 5

My Nguyễn Thị Trà

Điểm hỏi đáp 84 - Xuất sắc: 49