Trường THCS Thượng Thanh

Quận Long Biên - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 147 học sinh

Nguyen Tien Quang

Số điểm xuất sắc: 74 - Điểm hỏi đáp 2

Phạm Hồng Khánh Lnh

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 0

Hoàng Phương Oanh

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 11

Khôi Nguyên Hacker Man

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 63

Nguyễn Phương Mai

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

DEAR KEV Invincible

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Phương Bùi Mai

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyen Quynh Nhu

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Diệu Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

khoi nguyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

nguyễn đức minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Electro Wizard

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên Hack Minecraft

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Trần Khánh Phong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

phamtrangtrang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Denzel Curry

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Yen Tran

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Nguyễn ĐứcMinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyen Huyen Cong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phan yen linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Văn Hiệp

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

SOLAMI

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phuong

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

hạ đức phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

dao tien dat

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

iu_là_pải_có_quà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thúy An

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Lê Thúy An

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

wwe

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Bùi Khánh Hằng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trần đức trung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ngô Huyền Trang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Ngọc Chinh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trungdaica_2000

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

lê phương chi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Minh Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Huyền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Phương Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Hồng Khánh Linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thùy Dung

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ho thanh van

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trần Lê Diệu Anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Ngọc Phương linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phan diệu anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Bích Ngọc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phan yen linh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Bảo Quân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

x x x

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

NHU THI LUAN

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Khôi Nguyên Hacker Man

Điểm hỏi đáp 63 - Xuất sắc: 13