Bạn cần phải có tài khoản VIP mới có thể tiếp tục học bài, hoặc bạn có thể quay lại vào ngày mai để làm tiếp bài tập này. Mỗi tài khoản miễn phí hoặc một máy tính được thực hành tối đa 12 câu hỏi mỗi ngày.

Mua tài khoản VIP Hướng dẫn mua VIP
Link bài học:

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

00 : 00
Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.