Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Toán lớp 9


Các bài giảng Toán lớp 9

Danh sách bài giảng mới nhất

Mở Đóng
1.
Căn bậc hai
2.
Căn thức bậc hai
3.
Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
4.
Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
5.
Hệ thức lượng trong tam giác vuông
6.
Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
7.
Biến đối đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Phần 1
8.
Tỉ số lượng giác
9.
Biến đối đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Phần 2
10.
Căn bậc ba
11.
Giải tam giác vuông
12.
Hàm số và hàm số bậc nhất
13.
Đường tròn
14.
Tương giao giữa các đường thẳng
15.
Đường kính và dây của đường tròn
16.
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
17.
Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
18.
Vị trí tương đối của hai đường tròn
19.
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
20.
Một số phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
21.
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
22.
Góc ở tâm, góc nội tiếp
23.
Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung - Góc có đỉnh ở trong, ngoài đường tròn
24.
Hàm số y = ax^2 (a khác 0) và đồ thị
25.
Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
26.
Hệ thức Vi-et và ứng dụng
27.
Tứ giác nội tiếp
28.
Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, quạt tròn.
29.
Phương trình quy về phương trình bậc hai