Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Toán lớp 7


Các bài giảng Toán lớp 7

Danh sách bài giảng mới nhất

Mở Đóng
1.
Số hữu tỉ
2.
Phép toán số hữu tỉ
3.
Hai góc đối đỉnh
4.
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (Phần 1)
5.
Hai đường thẳng vuông góc
6.
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (Phần 2)
7.
Hai đường thẳng song song
8.
Lũy thừa của số hữu tỉ
9.
Tỉ lệ thức
10.
Từ vuông góc tới song song
11.
Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
12.
Ôn tập chương I - Hình học
13.
Số thực
14.
Tổng ba góc trong tam giác
15.
Ôn tập chương I - Đại số
16.
Tam giác bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh.
17.
Tỉ lệ thuận
18.
Tam giác bằng nhau cạnh - góc - cạnh
19.
Tỉ lệ nghịch
20.
Tam giác bằng nhau góc - cạnh - góc
21.
Hàm số
22.
Mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số
23.
Định lý Pi-ta-go
24.
Tam giác cân
25.
Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau
26.
Ôn tập chương II- Hình học
27.
Ôn tập chương II - Đại số
28.
Thống kê - Phần 1
29.
Thống kê - Phần 2
30.
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
31.
Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
32.
Biểu thức đại số
33.
Đơn thức
34.
Bất đẳng thức tam giác
35.
Tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác
36.
Đa thức và các phép toán
37.
Tính chất ba đường phân giác của tam giác
38.
Tính chất ba đường trung trực của tam giác
39.
Tính chất ba đường cao của tam giác
40.
Cộng, trừ đa thức một biến