Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 giờ trước (22:13)

2x-y=-3

=>y=3+2x thay vào x + 3y =4 ta được:

x + 3(3+2x) = 4

7x = -5 => x=-5/7 => y= 11/7

8 giờ trước (22:15)

nhớ tick nha

13 giờ trước (17:00)

đáp án : 1